چه زمانی می توانم خانواده ام را به اتریش بیاورم؟

آیا شما در اتریش پناهندگی دارید؟ حالا می توانید خانواده خود را انتقال دهید. حالا خانواده شما باید هرچه سریع تر به سفارت اتریش مراجعه کند. از روزی که شما پناهندگی دریافت می کنید، خانواده شما حداکثر سه ماه برای رفتن به سفارت فرصت دارد. در سفارت خانواده باید درخواست برای پیوستن به خانواده را تنظیم کند. درخواست دادن درسه ماه اول آسان است، اما پس از آن به سختی انجام می شود.

آیا خانواده شما نمی تواند در طول این سه ماه به سفارت مراجعه کند؟ در این صورت خانواده باید درخواست خود برای پیوست به خانواده را کتبی و از طریق پست و یا به شکل نامه الکترونیکی به سفارت بفرستد. دراین موارد صلیب سرخ به شما کمک می کند.

آیا شما در اتریش ویزا برای اقامت موقت دارید؟

در این صورت باید سه سال صبر کنید. بعد ازآن می توانید خانواده خود را به اتریش بیاورید.

آیا روند پناهندگی شما هنوز به پایان نرسیده است؟

پس هنوز هیچ جوابی نگرفته اید. شما نمی توانید الان خانواده خود را به اتریش بیاورید.