Waxaan ka caawiyaa qof qaxooti ah habka mideynta Qoysaska.

Waqtiga hadda la joogo waxaa si sharci ah loo aqoonsanyahay, qofka magangalyada la siiyay iyo qofka Ilaalinta gaarka ah la siiyay(Fiisaha) inay keensan karan Qoysaskooda Austria.