پیوستن به خانواده:چقدر طول می کشد؟چقدر هزینه دارد؟

اگرخانواده شما در سفارت اتریش حاضر شده است. از روزی که درسفارت بوده است تا که روزی به اتریش سفر می کند، معمولا بین 8 تا12 ماه طول می کشد.

صدور ویزا هزینه ای ندارد.

اما مخارج رفتن به سفارت و بلیط هواپیما به مقصد اتریش را شما باید خودتان بپردازید.

مخارج مدارک و ترجمه ها را هم شما باید شخصا بپردازید.