خانواده من در اتریش هستند! حالا باید چه کار کرد؟

اگر خانواده شما به اتریش رسیده است، شما باید بلافاصله و از روز اول یک خانه داشته باشید. آیا خانه شما برای همه خانواده خیلی کوچک است؟ پس لطفا با مشاورتان تماس بگیرید.

وقتی خانواده شما به اتریش رسید، آنها باید در روز بعد یک گواهی اعلام محل سکونت تهیه کنند. آنها این گواهی را به ب. اف. آ. می برند ویک درخواست پناهندگی ارائه می کنند. خانواده شما باید جوابی مانند جواب شما بگیرد. اما ممکن است که خانواده شما جوابی بهتر از جواب شما دریافت کند ( مثلا شما یک اجازه موقت برای اقامت دارید، اما فرزندان شما پناهندگی می گیرند).

اگر خانواده تان با شما در یک خانه زندگی می کنند. پس شما باید حمایتهای اولیه را ( یعنی بیمه خدمات درمانی، کمک هزینه اجاره و هزینه غذا) برقرار کنید.مشاورتان به شما کمک خواهد کرد.