آزمایش دی. ان. آ. چیست؟

شاید قاضی فکر می کند، که خانواده شما واقعا خانواده شما نیست. یعنی او حرف شما را باور نمی کند. پس او می تواند بگوید: یک آزمایش دی. ان. آ. بیاورید!

یک آزمایش دی. ان. آ. مدرکی است که ثابت می کند اشخاص واقعا باهم خویشاوند هستند.

چطور باید یک آزمایش دی. ان. آ. را انجام دهید؟

شما به یک آزمایشگاه می روید. البته شما به یک قرار ملاقات احتیاج دارید. در آزمایشگاه شما مقدار کمی از بزاق دهان / آب دهان خود را تحویل می دهید. سپس آزمایشگاه این نمونه را به سفارت اتریش می فرستد. خانواده شما باید به سفارت اتریش برود و مقدار کمی از بزاق دهان / آب دهان خود را تحویل بدهد. بعد از آن سفارت آزمایش را برای آزمایشگاه در اتریش می فرستد. یعنی آزمایشگاه جواب را در اختیار دارد.

انجام آزمایش دی. ان. آ. برای هر شخص حدودا 200 یورو هزینه دربر دارد. مثلا: شما می خواهید که زن شما و سه فرزندتان بیاییند. یعنی آزمایش دی. ان. آ. 1000 یورو هزینه خواهد داشت.

شما باید خودتان هزینه آزمایش دی. ان. آ. را بپردازید.

آیا جواب مثبت است و خانواده شما حالا در اتریش است؟ پس شما می توانید این مبلغ را باز پس بگیرید.

آیا ب. اف. آ. از شما یک آزمایش دی. ان. آ. می خواهد؟ پس لطفا با مشاورتان تماس بگیرید.