خانواده من باید چه کارهایی انجام بدهد؟

خانواده شما باید به کی از سفارت های اتریش برود. در سفارت خانواده شما باید درخواستی را برای پیوستن به خانواده (” پرسشنامه ویژه دادرسی خانوادگی “) تحویل بدهد. آیا در محل اقامت خانواده سفارت اتریش وجود ندارد؟ پس خانواده شما باید به نزدیکترین کشوری برود که در آن سفارت اتریش وجود دارد.

مثلا: اگر خانواده شما در سوریه است. آنجا درحال حاضر سفارت اتریش وجود ندارد. پس خانواده شما باید برای ارائه درخواست پیوستن به خانواده به لبنان، اردن و یا ترکیه سفر کند.

این درخواست پیوستن به خانواده باید نزد یکی از سفارتهای اتریش ارائه شود. خانواده شما نمی تواند درخواست خود را در سفارت دیگری (مربوط به یک کشور دیگر) تحویل بدهد. اینجا می تواند لیست همه سفارتهای اتریش را ببینید:

برای ارائه درخواست پیوستن به خانواده، خانواده شما باید از قبل یک قرار ملاقات از سفارت دریافت کند. یعنی خانواده شما باید درخواستی برای یک قرار ملاقات بدهد. سپس سفارت اطلاع می دهد، که خانواده چه زمانی به آنجا مراجعه کند. خانواده باید دقیقا درهمان تاریخ به سفارت برود. اینکه خانواده شما برای دریافت قرار ملاقات چقدر باید منتظر بماند در هر سفارتی متفاوت است.

آیا شما جواب مثبت گرفته اید؟ اما خانواده شما نمی تواند در این مدت سه ماهه به سفارت برود؟ در این صورت خانواده می تواند درخواست خود را از طریق نامه الکترونیکی به سفارت بفرستد. لطفا با یک مشاور تماس بگیرید.