خانواده من به چه مدارکی نیاز دارد؟

1) فرم درخواست پیوستن به خانواده

2) کارتهای شناسایی

3) اسناد و مدارک

1) خانواده تو به یک فرم درخواست برای پیوستن به خانواده (” فرم درخواست- و پرسشنامه ویژه دادرسی خانوادگی “) نیاز دارد. این فرم در زبانهای مختلف موجود و رایگان است.

هریک از اعضای خانواده ات باید یک فرم درخواست را پرکند. مثلا: تو مادر و یک خواهر کوچکتر را به اتریش می آوری. آنها باید دو فرم داشته باشند. معمولا لازم نیست که آنها ازفرم درخواست نسخه ای ترجمه شده تهیه کنند.

2) هرشخص به این مدارک احتیاج دارد:

– گذرنامه معتبر( پاسپورت).

– شناسنامه شخص. همچنین شناسنامه خوذت.

– عقدنامه پدر ومادرت (مدرک ازدواج آنها).

– 2 عدد عکس  برای گذرنامه.

3) تو باید این مدارک را برای خانواده خود بفرستی:

– یک کپی از جواب پرونده ات ( پناهندگی یا اجازه موقت برای اقامت )

– یک کپی از گواهی اعلام محل سکونت خودت.

– یک کپی از گذرنامه و یا کارت شناسایی خودت.

آیا تهیه مدارک هزینه زیادی دارد؟ آیا تهیه کارتهای شناسایی مشکل است؟ آیا زمان زیادی طول می کشد تا کارتهای شناسایی آماده شوند؟

با این وجود باید همه مدارک وکارتهای شناسایی برای همه افراد آماده شوند. آیا تهیه کردن یک مدرک امکانپذیر نیست؟ در این صورت لطفا با صلیب سرخ تماس بگیر.

قبل از هر چیز خانواده تو باید همه مدارک و کارتهای شناسایی را داشته باشد. بعد از آن باید به سفارت اتریش مراجعه کند. خانواده باید همه مدارک را به همراه خود به سفارت بیاورد.

آیا خانواده تو به سفارت می رود در حالی که یک مدرک را کم دارد؟ آیا خانواده می خواهد این مدرک را بعدا تحویل بدهد؟ مساله ای نیست. اما: این یعنی که کارها بیشتر طول می کشد.