خانواده من به سفارت اتریش مراجعه کرده است. حالا چه می شود؟

سفارت اتریش همه مدارک را به اداره فدرال اتباع خارجی و پناهندگی (BFA) در اتریش می فرستد. این مدارک به یک قاضی فرستاده می شنود. اغلب این قاضی همان کسی است برای شما جواب صادر کرده است. یعنی او تمام سرگذشت شما را می شناسد.

ممکن است که سفارت با خانواده شما یک مصاحبه انجام دهد. شاید ب. اف. آ. یک مصاحبه با شما انجام دهد.  ب. اف. آ. باید مطمئن شود که شما واقعا یک خانواده هستید. شما می توانید به ب. اف. آ. عکس یا مدارک دیگری  را نشان بدهید. شاید ب. اف. آ. بخواهد تا شما و فرزندانتان یک آزمایش دی. ان. آ انجام دهید.

ب. اف. آ. تصمیم نهایی را می گیرد و جوابش را به سفارت اعلام می کند. سفارت در این باره به خانواده شما اطلاع رسانی می کند.

آیا جواب مثبت است؟ پس خانواده شما یک ویزا دریافت می کند. خانواده چهارماه فرصت دارد تا به اتریش پرواز کند.

آیا جواب منفی است؟ سفارت برای خانواده شما یک جواب منفی می فرستد.