خانواده من در اتریش هستند! حالا باید چه کار کرد؟

اگر خانواده ات به اتریش رسیده است، باید بلافاصله و از روز اول یک خانه داشته باشد. آیا توخانه ای  مناسب برای همه خانواده نداری؟ پس لطفا با با مشاورت یا با صلیب سرخ تماس بگیر.

وقتی خانواده تو به اتریش رسید، آنها باید در روز بعد یک گواهی اعلام محل سکونت تهیه کنند. آنها این گواهی را به ب. اف. آ. می برند ویک درخواست پناهندگی ارائه می کنند.

خانواده ات باید جوابی مانند جواب تو بگیرد. اما ممکن است که خانواده ات جوابی بهتر از جواب تو دریافت کند ( مثلا تو اجازه موقت برای اقامت داری، اما پدر ومادرت پناهندگی می گیرند).