من می توانم چه کسی را به اتریش بیاورم؟

شما اجازه دارید این اشخاص را به اتریش بیاورید:

– زن خود / شوهرخود

– فرزندان خود که کمتر از 18 سال سن دارند.

شما اجازه دارید فقط یک مرد را/ یک زن را به اتریش بیاورید، در صورتی که قبل از فراربا هم زن و شوهر بوده اید. آیا شما بعد از فرار با همسر خود ازدواج کرده اید؟ پس شما نمی توانید با استفاده از ” پرسشنامه ویژه دادرسی خانوادگی” خانواده خود را به اتریش بیاورید.

سن فرزندان:

فرزند شما باید کمتر از 18 سال داشته باشد.

آیا شما درخواست پیوستن به خانواده را ارائه کرده اید و فرزند شما بعد از مدتی 18 ساله می شود؟ دراین صورت مشکلی وجود ندارد.

آیا فرزندان شما ازدواج کرده اند؟ آیا این فرزندان بیشتر از 18 سال سن دارند؟

پس آنها اجازه ندارند بیایند.

چه کسی اجازه آمدن به اتریش را ندارد؟

–  فرزندان بالای 18 سال ( یعنی “بالغ”)

– پدر ومادر شما

– پدربزرگ و مادربزرگ شما ( جد شما)

– عمو، دایی، خاله، عمه، فرزندان آنها و سایر خویشاوندان شما.