چه کار دیگری را لازم است که انجام بدهم؟

آیا شما ویزا برای اقامت موقت و یا پناهندگی دارید؟ آیا خانواده شما درخواست خود را در طول این سه ماه به سفارت ارائه نکرده است؟ در این صورت کارها مشکل می شود. حالا شما باید ثابت کنید که در اتریش

– یک خانه دارید،

– شغل دارید،

– یک بیمه خدمات درمانی دارید.

خانه:

شما باید برای محل زندگی خود یک قرارداد اجاره داشته باشید. این خانه باید به اندازه ای بزرگ باشد که خانواده شما در آن فضای کافی داشته باشد.

قانون در این باره می گوید: هر شخص به 7تا 10 مترمربع جا احتیاج دارد. مثلا: برای یک خانواده شامل زن وشوهر و سه فرزند آنها خانه باید حدودا 50 مترمربع داشته باشد.

شغل:

یعنی شما بابت انجام کار حقوق دریافت می کنید. (که به آن “درآمد” می گویند). اگر می خواهید خانواده خود را به اتریش بیاورید، باید به اندازه کافی درآمد داشته باشید. یعنی دقیقا چقدر؟ این بستگی دارد به اینکه اجاره خانه شما چقدر است و افراد خانواده شما چند نفر هستند.

مثلا: زن شما و سه فرزندشما قرار است بیایند. پس شما باید تقریبا 1750 یورو درآمد خالص (بعد از کسر مالیات) داشته باشید.

آیا می خواهید محاسبه کنید که درآمدتان کافی است؟ پس لطفا با یک مشاور تماس بگیرید.

 بیمه خدمات درمانی:

آیا شما شغلی دارید؟ این یعنی که شما دراتریش اغلب بصورت خودکارصاحب یک بیمه خدمات درمانی هستید.

آیا شما هیچ شغل و خانه ای ندارید؟

با این حال ممکن است که خانواده شما بتواند به اتریش بیاید. لطفا با یک مشاور تماس بگیرید.