چه زمانی پیوستن به خانواده امکانپذیر است؟

پناهندگان پذیرفته شده می توانند بلافاصله اقدام به آوردن خانواده خود بکنند. این درخواست باید از سوی اعضای خانواده در طی سه ماه پس از گرفتن جواب مثبت ارائه شود. لازم نیست که وضعیت درآمد، خانه و بیمه خدمات درمانی به اثبات برسد، تنها به شرطی که ارائه درخواست در این فرصت مدت سه ماهه انجام شود.

در صورتی که ارائه درخواست با حضور شخص در طی این سه ماه ممکن نباشد، تحویل تقاضای کتبی نزد سفارت امکانپذیر است. برای اطلاعات بیشتر لطفا با صلیب سرخ تماس بگیرید.

اشخاصی که شامل حمایت تکمیلی هستند باید پس از اعطای اولیه اجازه موقت برای اقامت، سه سال منتظر بمانند تا بتوانند خانواده خود را به اتریش بیاورند.

تا زمانی که شخصی در روند پناهندگی به سر می برد و هنوز وضعیت حمایتی ندارد، غیرممکن است بتواند خانواده اش را به اتریش بیاورد.