روند بررسی چطور انجام می شوند؟

سفارت اتریش این درخواست و همه مدارک را تحویل می گیرد و به اداره فدرال اتباع خارجی و پناهندگی (ب. اِف.آ) در اتریش می فرستد.

ب. ِاف. آ. در اتریش درباره این درخواست تصمیم می گیرد. در اصل ریاست منطقه ای و رئیس بخشی مسئول هستند، که قبلا درباره پرونده پناهندگی شخص حاضر در اتریش تصمیم گرفته اند. ب. اِف. آ. بررسی می کند که آیا درخواست دهنده واقعا به خانواده شخص مربوط در اتریش تعلق دارد. ب. اِف. آ. بعضی وقتها به این منظور یک مصاحبه شفاهی با شخص حاضر در اتریش ترتیب می دهد، که در طی آن سوال هایی درباره زندگی خانوادگی مطرح می شوند.ممکن است که سفارت مصاحبه ای با خانواده انجام دهد. برای اینکه ثابت شود همه افراد یک خانواده هستند، اشخاص می توانند عکسها و مدارکی دیگر را ارائه کنند. گاهی ب. اف. آ. دستور می دهد که یک  آزمایش دی. ان. آ. انجام شود.

پس از یک کنترل امنیتی که از سوی اداره امنیت ملی و مبارزه با تروریسم انجام می شود، در نهایت تصمیم ب. اف. آ. به سفارت اتریش اعلام خواهد شد. اگر این جواب مثبت باشد، سفارت به خانواده ویزایی برای ورود به اتریش می دهد. این ویزا به مدت چهارماه اعتبار دارد. این مهم است که برای ورود به اتریش گذرنامه های معتبر موجود باشند. اگر تهیه پاسپورت برای شخص امکانپذیر نیست، توصیه می شود که با یک مرکز مشاوره تماس بگیرد.

رفتن به سفارت و سفر به مقصد اتریش را اعضای خانواده باید خودشان برنامه ریزی کنند و مخارجش را بپردازند. صدور ویزا هزینه ای ندارد.

در صورت وجود یک جواب منفی سفارت یک گواهی رد درخواست صادر می کند.